Aside

Aside is created under Šeiko dance Company.

Premiere: September 17, 2017 in Klaipeda Lithuania.
Performances: Klaipėda (LT), Vilnius (LT), Kaunas (LT), Kretinga (LT), Alytus (LT), Marijampolė (LT), Rietavas (LT), Radviliškis (LT)  and Zagarė (LT).
Sound designer: Andrius Stakelė.
Costumes: One Wolf.

The dance performance “Aside” delves into the themes of self-expression, the desire to be understood, the search for acceptance and the connection with other environments.  Within the intimate atmosphere of the performance, which forces the dancers to breathe in one rhythm, they open up about the fragile efforts to build human relationships.

The creators of the performance invite the audience to open up to new experiences and ideas. Often it is preconceived notions or supposed knowledge that prevents us from understanding people other than ourselves, whether we are talking about skin colour, sexual orientation, disability, gender differences, or country of origin. In addition, identity issues and the need to adapt are particularly relevant to adolescents experiencing internal struggles during personality formation. The material of the performance is woven from the dancers personal experiences and sensitive social themes, so this choreography could touch anyone who has at least once had to face pressure or the need to adapt to society or discover self-confidence.

In 2017 the dancer duo was awarded the Lithuanian Golden Stage Cross as the best Dancers of the Year. 


Aside Sukurta Šeiko šokio teatre.

Premjera: 2017 Rugsėjo 17 d.
Spektakliai: Klaipėda (LT), Vilnius (LT), Kaunas (LT), Kretinga (LT), Alytus (LT), Marijampolė (LT), Rietavas (LT), Radviliškis (LT), ir Zagarė (LT).
Muzikos dizaineris: Andrius Stakelė.
Kostiumai: One Wolf.

Šokio spektaklis „Aside“ gilinasi į saviraiškos, noro būti suprastam, atstūmimo ir ryšio su kitu aplinka paieškų temas. Dviejų šokėjų nepaliaujamas, jautrus, tikslus judesys ir atšiauri elektroninė muzika scenoje atveria trapias žmogiškų santykių kūrimo pastangas. Intymi spektaklio atmosfera, verčianti su šokėjais kvėpuoti vienu ritmu įtraukia žiūrovus į nesiliaujantį sceninį veiksmą.

Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus atsiverti naujoms patirtims ir per daug nesureikšminti savo žinių. Neretai būtent išankstinis nusistatymas ar tariamos žinios užkertą kelią suprasti kitokius žmones nei mes patys, ar kalbėtume apie odos spalvą, seksualinę orientaciją, negalią, lyčių skirtumus ar kilmės šalį. Be to, tapatybė klausimai ir poreikis pritapti itin aktualūs ir paaugliams, išgyvenantiems vidines asmenybės formavimosi kovas. Šokėjai spektaklio medžiagą audžia iš asmeninių patirčių ir opių socialinių temų, tad šis spektaklis turėtų paliesti kiekvieną, kuriam bent kartą teko susidurti su spaudimu ar poreikiu pritapti visuomenėje ar atrasti pasitikėjimo savimi.

2017 m. šokėjų duetas apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ kaip metų šokėjai.

Interviews:

Interview Golden cross

Interview premiere

Publications:

30652663_10211723035859346_2233724767192597198_n


 

 

%d bloggers like this: