Troškulys

The first attempt of this young choreographer is risky but successful. The thoughts of the performance itself are topical, new, appealing to the environment. During the performance both the visual and interesting dance constructions effectively create internal communication with the viewer.  – Viktorija Vaičiūnaitė

Thirst is created on the On Aura trampoline Platform of Aura Dance Theatre.

Premiere: March 16, 2016 in Kaunas, Lithuania.
Performances: Vilnius (LT), Kaunas (LT), Klaipeda (LT), Siaullai (LT) and Jerusalem (IL).
Composer: Andrius Stakelė
Light Design: Vladimiras Šerstabojevas

Can you imagine life without drinkable water? In a world in which we consume gallons of water a day on personal use and industry, we can barely believe that our water resources are limited. As members of society we are mostly not aware of the consequences of our actions and of the (silent) wars that are happening over water privatisation. The Chinese symbol of water also means control, so it is no wonder that water will become an economic good, the next oil, the next reason for global conflicts.
We are so used to consuming water without doubting the resources. Because of desertation, which is a result of groundwater pumping, we are literally burying ourselves in dry land.
Are you ready for this image to shift into our world? So I dare you to enter a world in which we are on the edge of our water supply. Where we are desperately trying to find a way to make the dry land fertile again, where water companies are fighting over water and where we are using the last drops of sustainable water unwisely only to be left with an empty surface.
Like Oscar Olivera, the factory worker who lead his people to victory against the privatisation of water in Bolivia, quoted: “the only thing that is ours anymore is our water and our air.”

Dancers Premiere: Niels Claes, Oksana Griaznova, Gyeong Jin Lee, Omer Lavie, Paulius Prievelis

Dancers tour: Oksana Griaznova, Eugene Kalachyov, Aime Sánchez, Juan Madero, Abel Hernández


Troškulys sukurta šokio teatro AURA platformoje „Ant AUROS batuto“.

Premjera: 2016 kovo 16 d.
Spektaklis: Vilnius (LT), Kaunas (LT), Klaipėda (LT), Šiaullai (LT) ir Jeruzalė (IL).
Muzika: Andrius Stakelė
Šviesos dizaineris: Vladimiras Šerstabojevas

„Ar įsivaizduojate gyvenimą be geriamo vandens? Pasaulyje asmeninėms ir pramonės reikmėms kasdien suvartojame tonas vandens, nesusimąstydami, kad jo ištekliai gali būti riboti. Būdami visuomenės dalimi dažniausiai nepastebime savo veiksmų pasekmių ir (tylių) karų, vykstančių dėl vandens šaltinių privatizacijos. Kinų hieroglifas skirtas žodžiui „vanduo”, taip pat reiškia ir kontrolę. Simboliška, kad vanduo greitai taps preke, antrąja nafta, nauja priežastimi globaliniams konfliktams.
Kol vartojame vandenį nemąstydami apie jo kilmę, be perstojo siurbiant požeminius vandenis, mūsų planeta virsta dykuma. Mes, tiesiogine prasme, laidojame save po sausa žeme. Ar esame tam pasiruošę?
Metu jums iššūkį aplankyti pasaulį, kuriame vandens tiekimas beveik išnykęs. Pasaulį, kuriame desperatiškai ieškome būdų sausą žemę vėl paversti derlinga, kur vysta tiekėjų kova dėl šaltinių, kur naudojame paskutinius švarius lašus rizikuodami ištuštinti gręžinius”.
Oskaras Olivera, gamyklos darbuotojas, kuris vedė savo žmones į pergalę prieš Bolivijos vandens privatizaciją, sakė: „Vieninteliai, kas dabar yra tikrai mūsų – tai mūsų vanduo ir mūsų oras“.

šokėjų premjera: Niels Claes, Oksana Griaznova, Gyeong Jin Lee, Omer Lavie, Paulius Prievelis

šokėjų turai: Oksana Griaznova, Eugene Kalachyov, Aime Sánchez, Juan Madero, Abel Hernández

Review:

Dance.lt review

Press release:

Delfi.lt

Menu faktura.lt

Chilluva.lt

Interview:

Dance.lt interview

Publications:

Siauliai.lt

Lithuanian culture ministry

Machol Shalem – Jerusalem international dance week


%d bloggers like this: